เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 

คือผู้นำในการให้บริการด้านสัมมนา ฝึกอบรมวิชาการ ที่มุ่งเนื้อหาที่เข้มข้นตอบสนอง ทุกความต้องการนักวิชาชีพทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ผู้รับบริการ ได้รับประโยชน์จากการเข้าอบรม ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจและเพื่อต่อยอดทางด้านผลกำไรสูงสุดของผู้เข้าอบรมที่ต่างได้มอบความไว้วางใจในบริการจากเรา

 

COMPANY PROFILE

เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของธรรมนิติ รวมทั้งบริการต่างๆ ของธรรมนิติ พร้อมช่องทางติดต่อสื่อสาร

Corporate profile


OUR VISION

กลุ่มสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ" ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันที่ให้บริการความรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการ และวิชาการในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และรูปแบบบริการที่หลายหลาย


OUR VALUE

1. บริการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการในด้านต่างๆ

โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรทั่วไปกับทางสถาบันมากถึงสองหมื่นกว่าราย ต่อปี ด้วยการผลิตหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันประกอบด้วย

·         ด้านบัญชี

·         การเงิน

·         กฎหมายภาษีอากร

·         การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ

·         วิชาการด้านกฎหมายธุรกิจ

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีเนื้อหาของหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถรองรับกับกลุ่มผู้เข้า สัมมนาในระดับต่างๆได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้น ระดับปฎิบัติการ ระดับบริหาร หรือระดับวิชาการและเทคนิคขั้นสูง

 

2. ด้านสิ่งพิมพ์

ผลิตและจำหน่ายหนังสือวิชาการที่ทันสมัย และหลากหลายไปด้วยองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือประมวลรัษฎากรที่มีผู้นิยมใช้มากที่ สุด

ผลิตและจำหน่ายวารสารรายเดือนทางด้านภาษีอากรและ กฏหมายธุรกิจสำหรับสมาชิก ที่ได้รับความเชื่อถือและความนิยมเลือกใช้สูงสุด ในชื่อ

·         วารสารเอกสารภาษีอากร

·         วารสาร HR Society Magazine

·         วารสาร CPD&Account


แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 14 กันยายน 2017, 2:02PM