เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 51 นาที
7 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
Dharmniti e-Learning

การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : เรื่อง ระบบปฏิบัติการรับ จ่าย จัดเก็บ

การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : เรื่อง ระบบปฏิบัติการรับ จ่าย จัดเก็บ

ชั่วโมงบัญชี

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหา 7 บทเรียน


หลักเกณฑ์ในการเรียน

• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน(นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)

• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที


หมายเหตุ

• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet

• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด


วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา


หัวข้อสัมมนา


บทที่ 1 รับสินค้า Receiving

    - ใคร? คือผู้มีหน้าที่ในการรับสินค้าเข้าคลังโดยตรง

    - การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจรับสินค้าเข้าคลัง

    - การจัดการสินค้าในคลังสินค้าในกรณีต่างๆ

    - การวางแผนและจัดทำแผนงานการรับสินค้าเข้าคลัง

    - ขั้นตอน กระบวนการในการตรวจรับสินค้า การทำรายงานการรับเข้าสินค้า (Update Receiving)


บทที่ 2 จ่ายสินค้า : Pick order

    - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสินค้า มีอะไรบ้าง? และสำคัญอย่างไร?

    - การหยิบสินค้าภายในคลัง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ความถูกต้องตามหลักฐานการจ่าย

    - วิธีการบันทึกการจ่ายของออก Issued Update และวิธีปฏิบัติเมื่อมีการเบิกของ ขณะมีการตรวจนับสินค้า

ต้องจ่ายของอย่างไร?

    - SKU : Stock Keeping Unit คืออะไรและเกี่ยวข้องกับ การรับ-จ่ายสินค้า อย่างไร?

    - เทคนิคการแก้ปัญหา กรณีการจ่ายสินค้า ผิดSpec ผิดSKU ฯลฯ


บทที่ 3 จัดเก็บสินค้า : Storage

    - แนวคิด และวิธีการแบ่งพื้นที่ (Zone) ในการจัดเก็บ

    - การจัดเก็บสินค้าที่มีเวลาในการขาย มีการหมดอายุ (FIFO LIFO FEFO)

    - การหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับของ

    - การกำหนดรหัสที่ใช้ในการวางสินค้า (Location)

    - เทคนิคและข้อควรพิจารณาในการกำหนดจุดวางสินค้า

บทที่ 1 การรับ 35.58 นาที  
บทที่ 2 การจัดเก็บ 24.33 นาที  
บทที่ 3 การจ่าย 14.03 นาที  
บทที่ 4 รับสินค้า : Receiving 25.00 นาที  
บทที่ 5 การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง 46.06 นาที  
บทที่ 6 การวางแผนและการจัดทำแผนงานการรับสินค้าเข้าคลัง 15.04 นาที  
บทที่ 7 ขั้นตอนกระบวนการในการรับสินค้า 10.38 นาที  
N001 เอกสาร.pdf
ระบบปฏิบัติการรับ จ่าย จัดเก็บ.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ