เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 4 นาที
17 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
Dharmniti e-Learning

การจัดทำบัญชีธุรกิจและประเด็นสำคัญตามหลักบัญชี NPAEs

การจัดทำบัญชีธุรกิจและประเด็นสำคัญตามหลักบัญชี NPAEs

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 7:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 7:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

ราคา 600 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 8 บทเรียน


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

รู้จักงบการเงิน

-เกริ่นนำงบการเงิน

-การอ่านงบการเงินยากหรือไม่

-งบการเงินกับนักลงทุนระดับโลก

-งบการเงินคืออะไร

-ผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงินมีใครบ้าง

-ข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงิน

-ส่วนประกอบของงบการเงิน

-รอบระยะเวลาบัญชี

-งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)


บทที่ 2

งบการเงินภาคเจาะลึก

-สมการทางบัญชี

-หลักบัญชีคู่ เดบิต เครดิต (Debit Credit)


บทที่ 3

เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สำคัญ


บทที่ 4

นำเสนองบการเงิน

-เงินสดและรายการเทียบเท่า

-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-สินค้าคงเหลือ

-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น


บทที่ 5

รายการย่อกรมพัฒนาธุรกิจ แบบ 2 งบการเงินของบริษัทจำกัด


บทที่ 6

ประเภทภาษีที่เจ้าของธุรกิจที่เจ้าของต้องจ่าย


บทที่ 7

Update เนื้อหาปรับปรุงใหม่ให้ สอดคล้องกับ NPAEs ปรับปรุง 2565


บทที่ 8

ระบบบัญชีต้นทุน

-ระบบบัญชีต้นทุน

-ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุนงานสั่งทำ และ ต้นทุนช่วงการผลิต

-ต้นทุนงานสั่งทำ Job Order Costing

-ต้นทุนช่วงการผลิต Process Costing

รู้จักงบการเงิน 1/4 32.08 นาที  
รู้จักงบการเงิน 2/4 25.44 นาที  
รู้จักงบการเงิน 3/4 28.49 นาที  
รู้จักงบการเงิน 4/4 33.48 นาที  
งบการเงินภาคเจาะลึก 37.14 นาที  
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สำคัญ 9.44 นาที  
การนำเสนองบการเงิน 1/7 32.30 นาที  
การนำเสนองบการเงิน 2/7 33.03 นาที  
การนำเสนองบการเงิน 3/7 32.57 นาที  
การนำเสนองบการเงิน 4/7 32.30 นาที  
การนำเสนองบการเงิน 5/7 24.02 นาที  
การนำเสนองบการเงิน 6/7 26.56 นาที  
การนำเสนองบการเงิน 7/7 36.15 นาที  
รายการย่อกรมพัฒนาธุรกิจ แบบ 2 งบการเงินของบริษัทจำกัด 1.10 นาที  
ประเภทภาษีที่เจ้าของธุรกิจที่เจ้าของต้องจ่าย 6.21 นาที  
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 24.06 นาที  
คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 6.59 นาที  
แบบทดสอบ การจัดทำบัญชีธุรกิจและประเด็นสำคัญตามหลักบัญชีNPAEs  
13.92113 เอกสาร การจัดทำบัญชีธุรกิจ.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ