เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 53 นาที
15 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
Dharmniti e-Learning

แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านหนี้สิน ลูกหนี้ สัญญาเช่า และรายได้ที่เกิดจากการทำสัญญากับลูกค้า

แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านหนี้สิน ลูกหนี้ สัญญาเช่า และรายได้ที่เกิดจากการทำสัญญากับลูกค้า

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 6 บทเรียน

• ความยาว 6 ชั่วโมง 50 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1 แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37

  • หนี้สินและประมาณการหนี้สิน
  • หนี้สินตามสัญญาเช่า

 

 

บทที่ 2 แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

  • เทคนิคการบริหารลูกหนี้และปัญหาด้านลูกหนี้
  • การวิเคราะห์ลูกหนี้

 

บทที่ 3 แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่มีต่อการดําเนินงาน

 

บทที่ 4 แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15 พร้อมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและต้องระมัดระวัง

  

บทที่ 5 ประเด็นด้านอื่นๆเกี่ยวกับรายงานการเงิน

 

บทที่ 6 คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินฯ 1/5 25.09 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินฯ 2/5 20.49 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินฯ 3/5 29.11 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินฯ 4/5 31.37 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินฯ 5/5 37.16 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี 1/3 30.33 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี 2/3 22.02 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี 3/3 27.23 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่มีต่อการดําเนินงาน 27.53 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ 1/3 33.59 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ 2/3 27.04 นาที  
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ 3/3 13.26 นาที  
ประเด็นด้านอื่นๆเกี่ยวกับรายงานการเงิน 38.38 นาที  
คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 1/2 20.56 นาที  
คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 2/2 27.53 นาที  
แบบทดสอบ แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านหนี้สิน ลูกหนี้ สัญญาเช่าฯ  
34.92134 เอกสาร การจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านหนี้สิน.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ดดดด
    สุก*******ตนะ