เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 8 ชั่วโมง 37 นาที
18 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
Dharmniti e-Learning

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี (TFRS15 ,TAS16, TAS38 ,TAS40)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี (TFRS15 ,TAS16, TAS38 ,TAS40)

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 8:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 8:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 5 บทเรียน

• ความยาว 8 ชั่วโมง 


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

-ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เมื่อนำ TFRS15 มาใช้ในกิจการ

-การปรับปรุงรายการทางบัญชี ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย


บทที่ 2

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

-การตีราคาทรัพย์สิน

-การคิดค่าเสื่อมราคา

-ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS For NPAEs เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์


บทที่ 3

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-การจัดประเภทอสังริมทรัพย์เป็นอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-วิธีมูลค่ายุติธรรมและราคาทุน


บทที่ 4

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

-อายุการใช้ประโยชน์

-ผลขาดทุนจากการด้อยค่า


บทที่ 5

คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

รายได้สัญญาที่ทํากับลูกค้า 1/8 28.04 นาที  
รายได้สัญญาที่ทํากับลูกค้า 2/8 22.43 นาที  
รายได้สัญญาที่ทํากับลูกค้า 3/8 17.15 นาที  
รายได้สัญญาที่ทํากับลูกค้า 4/8 25.27 นาที  
รายได้สัญญาที่ทํากับลูกค้า 5/8 27.57 นาที  
รายได้สัญญาที่ทํากับลูกค้า 6/8 26.30 นาที  
รายได้สัญญาที่ทํากับลูกค้า 7/8 25.15 นาที  
รายได้สัญญาที่ทํากับลูกค้า 8/8 14.38 นาที  
การบัญชีสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1/4 35.07 นาที  
การบัญชีสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2/4 32.14 นาที  
การบัญชีสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3/4 13.27 นาที  
การบัญชีสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4/4 35.11 นาที  
การบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1/3 17.27 นาที  
การบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2/3 42.36 นาที  
การบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 3/3 15.34 นาที  
การบัญชีสําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทรัพยากรธรรมชาติ 1/2 47.20 นาที  
การบัญชีสําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทรัพยากรธรรมชาติ 2/2 29.56 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 1.00.44 นาที  
แบบทดสอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี (TFRS15  
37.92137 เอกสาร TFRS15 ,TAS16, TAS38 ,TAS40.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ