เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 8 ชั่วโมง 21 นาที
19 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
Dharmniti e-Learning

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 1)

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 8:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 8:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 15 บทเรียน

• ความยาว 7 ชั่วโมง 45 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (บทที่ 1)


บทที่ 2

ขอบเขต (บทที่ 2)


บทที่ 3

กรอบแนวคิด (บทที่ 3)


บทที่ 4

การนำเสนองบการเงิน (บทที่ 4)


บทที่ 5

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางบัญชี และข้อผิดพลาด (บทที่ 5)


บทที่ 6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (บทที่ 6)


บทที่ 7

ลูกหนี้ (บทที่ 7)


บทที่ 8

สินค้าคงเหลือ (บทที่ 8)


บทที่ 9

เงินลงทุน (บทที่ 9)


บทที่ 10

ต้นทุนการกู้ยืม (บทที่ 13)


บทที่ 11

ภาษีเงินได้ (บทที่ 15)


บทที่ 12

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บทที่ 23)


บทที่ 13

การรวมธุรกิจ (บทที่ 25)


บทที่ 14

ข้อตกลงสัมปทานบริการ (บทที่ 27)


บทที่ 15

คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สถานการณ์ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของ TFRSs และ TFRS FOR NPAEs ปรัปปรุง 46.28 นาที  
ขอบเขต 3.48 นาที  
กรอบแนวคิด 1/2 28.40 นาที  
กรอบแนวคิด 2/2 28.07 นาที  
การนำเสนองบการเงิน 1/2 36.46 นาที  
การนำเสนองบการเงิน 2/2 21.03 นาที  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายกาบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 35.55 นาที  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10.07 นาที  
ลูกหนี้ 23.30 นาที  
สินค้าคงเหลือ 30.24 นาที  
เงินลงทุน 36.09 นาที  
ต้นทุนการกู้ยืม 23.45 นาที  
ภาษีเงินได้ 23.05 นาที  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 13.41 นาที  
รวมธุรกิจ 31.51 นาที  
ข้อตกลงสัมปทานบริการ 21.37 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 1/2 33.02 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2/2 29.36 นาที  
Update TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) 24.06 นาที  
แบบทดสอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 1)  
38.92138-1 เอกสาร NPAEs Part 1.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • เนื้อหาอาจารย์อธิบาย เข้าใจได้ง่ายขึ้นเห็นภาพชัดเจนค่ะ
    วาส***********รย์