เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 21 นาที
18 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
Dharmniti e-Learning

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 2)

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 7:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 7:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 15 บทเรียน

• ความยาว 7 ชั่วโมง 12 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (บทที่ 10)


บทที่ 2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (บทที่ 11)


บทที่ 3

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (บทที่ 12)


บทที่ 4

สัญญาเช่า (บทที่ 14)


บทที่ 5

ประมาณการหนี้สิน หนิ้สินที่อาจเกิดชึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (บทที่ 16)


บทที่ 6

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (บทที่ 17)


บทที่ 7

รายได้ (บทที่ 18)


บทที่ 8

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (บทที่ 19)


บทที่ 9

สัญญาก่อสร้าง (บทที่ 20)


บทที่ 10

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บทที่ 21)


บทที่ 11

เกษตรกรรม (บทที่ 22)


บทที่ 12

อนุพันธ์ (บทที่ 24)


บทที่ 13

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (บทที่ 26)


บทที่ 14

วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (บทที่ 28)


บทที่ 15

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและจริยธรรม

บทที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (บทที่ 10) 1/2 28.34 นาที  
บทที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (บทที่ 10) 2/2 35.41 นาที  
บทที่ 17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (บทที่ 11) 28.36 นาที  
บทที่ 18 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (บทที่ 12) 34.49 นาที  
บทที่ 19 สัญญาเช่า (บทที่ 14) 1/2 33.05 นาที  
บทที่ 19 สัญญาเช่า (บทที่ 14) 2/2 18.36 นาที  
บทที่ 20 ประมาณการหนี้สิน หนิ้สินที่อาจเกิดชึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (บทที่ 16) 18.26 นาที  
บทที่ 21 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (บทที่ 17) 12.15 นาที  
บทที่ 22 รายได้ (บทที่ 18) 25.42 นาที  
บทที่ 23 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (บทที่ 19) 23.32 นาที  
บทที่ 24 สัญญาก่อสร้าง (บทที่ 20) 23.11 นาที  
บทที่ 25 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บทที่ 21) 11.25 นาที  
บทที่ 26 เกษตรกรรม (บทที่ 22) 37.21 นาที  
บทที่ 27 อนุพันธ์ (บทที่ 24) 17.40 นาที  
บทที่ 28 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (บทที่ 26) 5.51 นาที  
บทที่ 29 วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (บทที่ 28) 12.12 นาที  
บทที่ 30 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและจริยธรรม 1/2 36.48 นาที  
บทที่ 30 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและจริยธรรม 2/2 38.05 นาที  
แบบทดสอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 2)  
38.92138-2 เอกสาร NPAEs Part 2.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • อาจารย์อธิบายดีมากค่ะ
    ทิพ********ึ้ง