คำถามที่พบบ่อย

ระหว่างเรียน ผู้เข้าอบรมจะถูกสุ่มให้ยืนยันตัวตน 3 วิธี ได้แก่

- การกรอกรหัสผ่าน

- การคลิกปุ่มเพื่อเรียนต่อ

- การถ่ายรูปใบหน้า

โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าเรียนในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีกล้อง เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตน