เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 3 นาที
7 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
Dharmniti e-Learning

เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ชั่วโมงบัญชี

วิทยากรหลักสูตร: ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ราคา 650 บาท เท่านั้น!

800 บาท


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหา 6 บทเรียน


หลักเกณฑ์ในการเรียน

• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน(นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)

• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที


หมายเหตุ

• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet

• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด


วิทยากรโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต


หัวข้อสัมมนา


• ความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน


• การพัฒนาทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารบุคลากร และการตั้งเป้าหมายเพื่อฝ่าฟันปัญหา


• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน (Employee morale factors)


• แนวทางการสังเกตพนักงานเมื่อมีปัญหา พร้อมวิธีการตรวจสอบระดับขวัญกำลังใจในงาน


• วิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กร (Empowering confidence)


• แนวทางการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรเมื่อเกิดภาวะวิกฤต


• เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำงาน (Employee motivation)


• วิธีการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน


• สรุปประเด็นที่องค์กรต้องทำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อการสร้างขวัญ และกำลังใจให้พนักงาน

บทที่ 1 ความสำคัญของการสร้างขวัญกำลังใจ 31.44 นาที  
บทที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจพนักงาน 28.57 นาที  
บทที่ 3 ความปรารถนาที่ส่งผลให้มีแรงจูงใจในการทำงาน 23.23 นาที  
บทที่ 4 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 22.37 นาที  
บทที่ 5 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 23.41 นาที  
บทที่ 6 ทักษะการสื่อสารแบบเห็นอกเห็นใจกัน 36.35 นาที  
บทที่ 7 การบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 16.39 นาที  
เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ