เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 51 นาที
16 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
Dharmniti e-Learning

การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวทางวิเคราะห์งบการเงิน

การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวทางวิเคราะห์งบการเงิน

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 5 บทเรียน

• ความยาว 6 ชั่วโมง


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญ

• รูปแบบของงบการเงิน 

• การนำมาตรฐานรายงานทางการเงินมาจัดทำงบการเงิน 

• รูปแบบรายการย่อของงบการเงิน


 บทที่ 2 ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อการจัดทำบัญชี 

• ข้อมูลทางบัญชี คืออะไร

• ข้อมูลทางบัญชี เกี่ยวข้องกับอะไร 

• ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชี

• ข้อแตกต่างของชนิดของข้อมูลทางบัญชี 

• ความสำคัญของชนิดของข้อมูลทางบัญชี


 บทที่ 3 เทคนิคการจัดทำงบการเงินที่สามารถนำเสนอข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ระบบข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี

• ระบบการควบคุมภายใน 

• เข้าใจความต้องการของผู้บริหาร


 บทที่ 4 เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนำงบการเงินมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน 

• องค์ประกอบของงบการเงิน 

• การวัดมูลค่า

• นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

• รายการที่สำคัญเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

• การเปรียบเทียบข้อมูล

• การวิเคราะห์แนวนอนหรือการวิเคราะห์แนวโน้ม(Horizontal Analysis / Trend Analysis) 

• การวิเคราะห์แนวตั้งหรือการวิเคราะห์ในรูปอัตราร้อยละของยอดรวม (Vertical Analysis / Common Size Analysis) 

• การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis) 

• ข้อจำกัดในการในการใช้อัตราส่วนในการวิเคราะห์งบการเงิน

• การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด


 บทที่ 5 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1/7 7.26 นาที  
ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2/7 20.47 นาที  
ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3/7 27.40 นาที  
ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 4/7 31.36 นาที  
ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 5/7 21.06 นาที  
ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6/7 34.56 นาที  
ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7/7 20.54 นาที  
ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1/1 21.29 นาที  
เทคนิคการจัดทำงบการเงินที่สามารถนำเสนอข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ 1/2 39.26 นาที  
เทคนิคการจัดทำงบการเงินที่สามารถนำเสนอข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ 2/2 36.17 นาที  
เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนำงบการเงินมาปรับปรุงฯ 1/4 29.27 นาที  
เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนำงบการเงินมาปรับปรุงฯ 2/4 35.49 นาที  
เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนำงบการเงินมาปรับปรุงฯ 3/4 28.11 นาที  
เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนำงบการเงินมาปรับปรุงฯ 4/4 15.58 นาที  
คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 1/2 16.41 นาที  
คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 2/2 23.23 นาที  
แบบทดสอบ การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวทางวิเคราะห์งบการเงิน  
9003E วิเคราะห์งบ.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ