เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 42 นาที
15 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
Dharmniti e-Learning

Update รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

Update รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 5 บทเรียน

• ความยาว 6 ชั่วโมง 40 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ 2566

ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป


บทที่ 2 คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ 2566


บทที่ 3 รูปแบบและความหมายของรายการย่อในงบการเงินของ บริษัทจำกัด (แบบ 2) จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง กับมาตรฐาน NPAEs ปรับปรุงใหม่

• งบฐานะการเงิน (สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น)

• การเลือกแสดงบกำไรขาดทุน หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (9 รูปแบบ)

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อมูลทั่วไป เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน นโยบายบัญชี


บทที่ 4 สรุปหลักการที่เพิ่มเติม / แก้ไข ของ TFRS for NPAEs


บทที่ 5 คำอธิบาย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , รูปแบบและความหมาย

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 1/3 35.15 นาที  
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 2/3 36.44 นาที  
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 3/3 23.29 นาที  
คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 10.03 นาที  
รูปแบบและความหมายของรายการย่อในงบการเงิน 1/2 19.13 นาที  
รูปแบบและความหมายของรายการย่อในงบการเงิน 2/2 29.52 นาที  
สรุปหลักการที่เพิ่มเติม / แก้ไข ของ TFRS for NPAEs 1/3 29.46 นาที  
สรุปหลักการที่เพิ่มเติม / แก้ไข ของ TFRS for NPAEs 2/3 32.05 นาที  
สรุปหลักการที่เพิ่มเติม / แก้ไข ของ TFRS for NPAEs 3/3 25.43 นาที  
คำอธิบาย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , รูปแบบและความหมาย 1/6 28.45 นาที  
คำอธิบาย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , รูปแบบและความหมาย 2/6 29.41 นาที  
คำอธิบาย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , รูปแบบและความหมาย 3/6 25.53 นาที  
คำอธิบาย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , รูปแบบและความหมาย 4/6 24.19 นาที  
คำอธิบาย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , รูปแบบและความหมาย 5/6 27.21 นาที  
คำอธิบาย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , รูปแบบและความหมาย 6/6 24.41 นาที  
แบบทดสอบ Update รายการย่อที่ต้องมีงบการเงิน  
92146 Update กำหนดรายการย่อ.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • อาจารย์สอนละเอียดดีมาก สอนให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง มีวิธีการสอนที่ชวนให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อยากแนะนำให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสด้วยตนเองค่ะ
  สิร*************กษ์

 • อาจารย์สอนดีมาก ให้คะแนนเต็มไปเลย
  ภรั*********รณ์

 • อาจารย์สอนดีมาก ละเอียดมากค่ะ ได้รับประโยชน์มากมายจากหลักสูตรนี้ค่ะอาจารย์
  จิร**************โทก

 • สอนละเอียดมากค่ะ แนะนำให้เรียนค่ะ
  อัจ*******นคร

 • สอนเข้าใจง่ายครับ
  ระว*****นาค