เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 6 นาที
18 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
Dharmniti e-Learning

การพัฒนาระบบงานด้านบัญชีในยุคดิจิทัล และ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การพัฒนาระบบงานด้านบัญชีในยุคดิจิทัล และ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 7:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 7:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 6 บทเรียน


บทที่ 1 เตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีในยุคปัจจุบัน 

• ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

• เทคโนโลยี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร 

• ระบบและช่องทาง การรับ-จ่ายเงิน 


บทที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้ 

• วางแผนและพัฒนาระบบบัญชี 

• การวิเคราะห์ระบบบัญชีของธุรกิจในปัจจุบัน 

• การศึกษาระบบบัญชีที่จะนำมาใช้ในธุรกิจในอนาคต 

• การวิเคราะห์ระบบบัญชีให้เหมาะสมกับ บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร 


บทที่ 3 เทคนิคการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 


บทที่ 4 เทคนิคการวางระบบบัญชี 

• การออกแบบผังและรหัสบัญชี 

• เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

• ระบบการรับและจ่ายเงิน 

• ระบบการขาย และการจัดซื้อจัดจ้าง 

• ระบบสินทรัพย์ถาวร และเงินเดือนค่าแรง 

• ระบบต้นทุนการผลิต 


บทที่ 5 การควบคุมภายใน และการทุจริต 

• ลักษณะของการควบคุมภายใน และองค์ประกอบของการควบคุม 

• การควบคุมภายใน COSO-ERM กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

• แนวคิดทฤษฎีของการทุจริตในกิจการ และวิธีการป้องกัน 


บทที่ 6 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในยุคปัจจุบัน 1/4 9.09 นาที  
เตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในยุคปัจจุบัน 2/4 25.20 นาที  
เตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในยุคปัจจุบัน 3/4 19.52 นาที  
เตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในยุคปัจจุบัน 4/4 31.36 นาที  
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1/3 33.44 นาที  
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2/3 26.19 นาที  
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3/3 11.48 นาที  
เทคนิคการเลือกใช้ซอฟท์แวร์ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 1/1 19.04 นาที  
เทคนิคการวางระบบบัญชี 1/6 20.36 นาที  
เทคนิคการวางระบบบัญชี 2/6 23.27 นาที  
เทคนิคการวางระบบบัญชี 3/6 27.30 นาที  
เทคนิคการวางระบบบัญชี 4/6 30.11 นาที  
เทคนิคการวางระบบบัญชี 5/6 23.37 นาที  
เทคนิคการวางระบบบัญชี 6/6 21.28 นาที  
การควบคุมภายใน และการทุจริต 1/3 30.15 นาที  
การควบคุมภายใน และการทุจริต 2/3 30.40 นาที  
การควบคุมภายใน และการทุจริต 3/3 16.25 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 25.43 นาที  
แบบทดสอบ การพัฒนาระบบงานด้านบัญชีในยุคดิจิทัล และ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
9046E เอกสาร การพัฒนาระบบงานด้านบัญชีในยุคดิจิ.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ