เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 4 นาที
15 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
Dharmniti e-Learning

เคล็ดลับการจัดทำและการนำเสนองบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการบัญชี

เคล็ดลับการจัดทำและการนำเสนองบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการบัญชี

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 7:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 7:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

ราคา 600 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 8 บทเรียน


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

ทำความรู้จักกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 “งบกระแสเงินสด”

-วัตถุประสงค์

-ขอบเขต

-ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด

-คำนิยามและคำอธิบายรายการ

-เงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด

-การนำเสนองบกระแสเงินสด

-กิจกรรมดำเนินงาน

-แนวทางการบริหารธุรกิจยุคใหม่


บทที่ 2

ความแตกต่างของบัญชีบริหารกับบัญชีการเงิน


บทที่ 3

การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูล

-การวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐาน

-เครื่องมือในการวิเคราะห์

-ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเครื่องมือในการวิเคราะห์

-การวิเคราะห์แนวนอน

-การวิเคราะห์แนวตั้ง

-การวิเคราะห์อัตราส่วน

-อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ


บทที่ 4

การจัดการและการบริหารต้นทุน

-การบริหารต้นทุนและต้นทุนที่ก่อให้เกิดมูลค่า

-ห่วงโซ่เพิ่มคุณค่า

-การจำแนกประเภทต้นทุน


บทที่ 5

การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

-การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร

-ส่วนประกอบงบประมาณดำเนินงาน


บทที่ 6

เทคนิคการวางแผนและการตัดสินใจเอกสาร แบบฟอร์ม

-แนวคิดการตัดสินใจ

-ต้นทุน ปริมาณและกำไรที่ใช้ในการตัดสินใจ

-การกำหนดราคา

-การกำหนดราคาค่าบริการ

-ขั้นตอนการกำหนดราคา


บทที่ 7

ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity Base Cost

-ระบุกิจกรรม (Activities)

-รวบรวมค่าใช้จ่ายของกลุ่มต้นทุนกิจกรรมแต่ละกลุ่ม

-การคำนวณหาอัตราต้นทุนกิจกรรม(Activity Rates)

-จัดสรรภาระค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุน (Cost Object)

-จัดทำรายงาน (Management Report)


บทที่ 8

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ทำความรู้จักกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 “งบกระแสเงินสด” 1/3 38.33 นาที  
ทำความรู้จักกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 “งบกระแสเงินสด” 2/3 37.53 นาที  
ทำความรู้จักกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 “งบกระแสเงินสด” 3/3 40.05 นาที  
ความสำคัญของการจัดทำงบกระแสเงินสด 31.00 นาที  
การวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า-ออก และการแยกประเภทกิจกรรม 1/4 15.57 นาที  
การวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า-ออก และการแยกประเภทกิจกรรม 2/4 26.37 นาที  
การวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า-ออก และการแยกประเภทกิจกรรม 3/4 27.10 นาที  
การวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า-ออก และการแยกประเภทกิจกรรม 4/4 27.13 นาที  
การจัดทำงบกระแสเงินสดแบบวิธีทางตรง 26.32 นาที  
การจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีแบบทางอ้อมโดยใช้กระดาษทำการ 1/2 24.45 นาที  
การจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีแบบทางอ้อมโดยใช้กระดาษทำการ 2/2 32.47 นาที  
การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด 1/2 18.15 นาที  
การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด 2/2 25.01 นาที  
การอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด 1/2 29.29 นาที  
การอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด 2/2 23.39 นาที  
แบบทดสอบ เคล็ดลับการจัดทำงบและนำเสนอกระแสเงินสดอย่างง่าย  
92110 งบกระแสเงินสด update 2024.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ