เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 43 นาที
14 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
Dharmniti e-Learning

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ

ชั่วโมงบัญชี
CPD: อื่นๆ 6:30 ชั่วโมง
CPA: อื่นๆ 6:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 7 บทเรียนแบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-หลักการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

-วิธีการเสียภาษีเงินได้

-ประเภทภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษี

-การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


บทที่ 2

หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้

-ใครบ้างที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย

-การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-การยื่นแบบแสดงรายการ

-การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

-ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้


บทที่ 3

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร

-ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรานี้

-วิธีการคำนวณภาษี

-การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

-การจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย


บทที่ 4

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ท.ป. 4/2528)

-การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้แต่ละประเภท

-อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย

-แบบในการนำส่ง

-ความรับผิดกรณีไม่หัก ณ ที่จ่าย หักไม่ครบ หักไม่ถูกต้อง


บทที่ 5

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร


บทที่ 6

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

-ผู้ที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70

-ประเภทเงินได้พึงประเมินที่ต้องหัก

-อัตราภาษีเงินได้

-ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้

-วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย


บทที่ 7

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกับการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ผู้ที่มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

-เงินค่าสินค้าหรือบริการที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

-แบบแสดงรายการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

-บทกำหนดโทษกรณีไม่นำส่ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1/2 28.28 นาที  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2/2 26.09 นาที  
หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้ 1/2 27.58 นาที  
หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้ 2/2 24.59 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 1/3 23.29 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 2/3 33.51 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 3/3 40.15 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ท.ป. 4/2528) 1/4 38.50 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ท.ป. 4/2528) 2/4 37.57 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ท.ป. 4/2528) 3/4 29.40 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ท.ป. 4/2528) 4/4 36.49 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 14.37 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร 26.03 นาที  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกับการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 14.21 นาที  
แบบทดสอบ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ  
11.91111 เอกสาร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ทังระบบ.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • เหมือนว่าระบบเสียงจะมีปัญหาหรือว่าผู้บรรยายไม่ได้ปากอยู่ใกล้ไมค์ถูกต้อง ทำให้มีหลายจังหวะเสียงเบาหรือหายไปเรื่อยๆตลอดทุกคลิป
    วิท***************นธ์