เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 11 นาที
15 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
Dharmniti e-Learning

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Added Tax : VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Added Tax : VAT)

ชั่วโมงบัญชี
CPD: อื่นๆ 7:30 ชั่วโมง
CPA: อื่นๆ 7:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์ชุมพร เสนไสย

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 7 บทเรียน

• ความยาว 7 ชั่วโมง 45 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

-หลักพิจารณาจุดเริ่มต้นในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

-การขายสินค้าในราชอาณาจักร

-ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1)

-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 82)


บทที่ 2

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

-การให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม


บทที่ 3

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าพิ่ม


บทที่ 4

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ภาษีขาย เส้นทางเดินภาษีขาย

-อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

-จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ภาษีซื้อ ทางเดินภาษีซื้อ

-ภาษีซื้อต้องห้าม


บทที่ 5

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

-การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

-ความรับผิดกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกำหนด

-การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.36)


บทที่ 6

เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ใบกำกับภาษี

-ความรับผิดเกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่ต้องระวัง

-ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4

-ใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6

-e-Tax Invoice

-กิจการรายย่อยที่ไม่จำต้องออกใบกับภาษี

-รายการของใบเพิ่มหนี้

-ความรับผิดเกี่ยวกับใบกำกับภาษี

-รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (มาตราม 87(3)


บทที่ 7

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับภาษีมุลค่าเพิ่ม

-เบี้ยปรับ

-การขอลดเบี้ยปรับ

-เงินเพิ่ม

-ความรับผิดทางอาญา

หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 47.02 นาที  
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 38.37 นาที  
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 22.01 นาที  
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/7 37.34 นาที  
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 2/7 38.25 นาที  
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 3/7 28.38 นาที  
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 4/7 27.49 นาที  
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 5/7 27.15 นาที  
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 6/7 27.12 นาที  
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7/7 36.30 นาที  
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 26.10 นาที  
เอกสารหลักฐานในระบบ 1/3 34.10 นาที  
เอกสารหลักฐานในระบบ 2/3 23.24 นาที  
เอกสารหลักฐานในระบบ 3/3 31.53 นาที  
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับภาษีมุลค่าเพิ่ม 33.20 นาที  
แบบทดสอบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Added Tax : VAT)  
14.91114 เอกสาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ