เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 10 นาที
12 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
Dharmniti e-Learning

ปัญหา วิธีแก้ไข และข้อควรระวัง เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปัญหา วิธีแก้ไข และข้อควรระวัง เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชั่วโมงบัญชี
CPD: อื่นๆ 6:00 ชั่วโมง
CPA: อื่นๆ 6:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 4 บทเรียน

• ความยาว 6 ชั่วโมง 4 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1

ปัญหา และวิธีแก้ไข ภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ปัญหารายได้

-รายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม

- ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

               

บทที่ 2

ปัญหา และวิธีแก้ไข ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- การเสียภาษีตามเงินได้ 40(1)-(8) ปัญหาการตรวจสอบรายได้ของบุคคลธรรมดา

- จ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลธรรมดา ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง

           

บทที่ 3

ปัญหา และวิธีแก้ไข เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบกระดาษ และ e-Withholding Tax

- ปัญหาการตีความอัตราที่ต้องหักเงินได้แต่ละประเภท หักเท่าไร

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบกระดาษ และ e-Withholding Tax ต้องนำส่งภาษีอย่างไร

           

บทที่ 4

ปัญหา และวิธีแก้ไข ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ปัญหาการออกและใช้ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

- ปัญหาภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อ

-ภาษีขาย การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเหตุ 

ปัญหา และวิธีแก้ไข ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/3 29.45 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2/3 31.25 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3/3 32.01 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/3 33.10 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2/3 30.07 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3/3 28.25 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบกระดาษ และ e-Withholding Tax 1/3 29.02 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบกระดาษ และ e-Withholding Tax 2/3 34.17 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบกระดาษ และ e-Withholding Tax 3/3 28.45 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/3 23.22 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 2/3 41.08 นาที  
ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 3/3 28.56 นาที  
แบบทดสอบ ปัญหา วิธีแก้ไข และข้อควรระวัง เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ  
41.91141 เอกสาร ปัญหา วิธีแก้ไข และข้อควรระวัง.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ขอบคุณค่ะ คอร์สดีและละเอียดมากๆ เลยค่ะ เป็น FC อาจารย์ค่า
    ธาว*************วิท