เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 18 นาที
15 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
Dharmniti e-Learning

เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง สำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี

เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง สำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

ราคา 600 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 10 บทเรียนแบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1

ความเข้าใจของการควบคุมภายในและการปรับปรุงระบบ

-การวางระบบบัญชี

-แบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ

-คำจำกัดความของการควบคุมภายใน

-องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

-วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

-อุปสรรคและข้อจำกัดของการควบคุมภายใน


บทที่ 2

การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้

-เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังสำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายใน และการ ปรับปรุงระบบบัญชี

-ลูกหนี้การค้า

-การจัดทำรายงานวิเคราะห์ต่อลูกหนี้

-หนี้สูญ


บทที่ 3

การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

-การปรับปรุงด้านภาษีอากร

-แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือ

-การบริหารสินค้าคงเหลือ

-ต้นทุนและสินค้าคงเหลือ

-มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ


บทที่ 4

การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

-ประโยชน์ของบัญชีต้นทุน

-ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุน กับ ค่าใช้จ่าย

-ประเภทของต้นทุนและค่าใช้จ่าย

-Workshop การแยกต้นทุนและค่าใช้จ่าย


บทที่ 5

การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

-ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี

-การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชี


บทที่ 6

การด้อยค่าในที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

-หลักเกณฑ์การพิจารณาการด้อยค่ามูลค่าที่จะได้รับคืน

-มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าสินทรัพย์


บทที่ 7

ความเข้าใจของการควบคุมภายในและการปรับปรุงระบบ

-การตลาด

-การควบคุมภายในด้านการขาย

-ประเด็นที่ควรพิจารณา

-ระบบรายได้จากการขาย และบริการ

-การบันทึกบัญชีลูกหนี้การขายสินค้าและบริการ

-การรับรู้รายได้


บทที่ 8

หลักการควบคุมภายใน ระบบบัญชี


บทที่ 9

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


บทที่ 10 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ความเข้าใจของการควบคุมภายในและการปรับปรุงระบบ 36.43 นาที  
การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ 24.57 นาที  
การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 1/2 31.59 นาที  
การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 2/2 48.30 นาที  
การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 1/5 30.20 นาที  
การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 2/5 30.13 นาที  
การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 3/5 32.17 นาที  
การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 4/5 30.31 นาที  
การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 5/5 27.03 นาที  
การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี 5.41 นาที  
การด้อยค่าในที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 24.11 นาที  
การควบคุมภายในและการรับรู้รายได้ 19.38 นาที  
หลักการควบคุมภายใน ระบบบัญชี 8.23 นาที  
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4.11 นาที  
คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 23.37 นาที  
แบบทดสอบ เทคนิคและจุดที่ต้องที่ต้องระมัดระวังสำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี  
01.92101 เอกสาร ควบคุมภายใน.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ