เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 47 นาที
16 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
Dharmniti e-Learning

การบัญชีสินค้าคงเหลือ

การบัญชีสินค้าคงเหลือ

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

ราคา 600 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 10 บทเรียน


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (TAS2)

-วัตถุประสงค์

-ขอบเขต

-คำนิยาม


บทที่ 2

ประเภทของสินค้าคงเหลือ และ การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ


บทที่ 3

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ และ การคำนวณต้นทุน

-ต้นทุนในการซื้อ

-ต้นทุนแปลงสภาพ

-ต้นทุนอื่นๆ

-เทคนิคการวัดมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือ

-การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ


บทที่ 4

ระบบบัญชีต้นทุน

-ความหมายของต้นทุน

-ลักษณะของธุรกิจที่มีสินค้าคงเหลือ

-โครงสร้างของต้นทุนตามลักษณะของต้นทุนการผลิต

-ความสัมพันธ์ของสินค้าและต้นทุน – ธุรกิจอุตสาหกรรม

-ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุนงานสั่งทำ และ ต้นทุนช่วงการผลิต


บทที่ 5

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และ การรับรู้รายการสินค้าเป็นค่าใช้จ่าย

-มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net realizable value : NRV)

-การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

-การรับรู้รายการสินค้าเป็นค่าใช้จ่าย


บทที่ 6

การเปิดเผยข้อมูล


บทที่ 7

วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ

-ลักษณะของธุรกิจที่มีสินค้าคงเหลือ

-การบันทึกบัญชีของสินค้าคงเหลือ


บทที่ 8

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

-วิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

-การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

-ปัญหาจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ


บทที่ 9

การจัดการสินค้าคงเหลือ

-ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับสินค้า

-วัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงเหลือ

-ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือ

-ต้นทุนการจัดการสินค้าคงเหลือ

-การจัดการสินค้าคงเหลือ

-การคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด

-การคำนวณหาจุดสั่งซื้อสินค้า

-อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ


บทที่ 10

คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (TAS2) 19.43 นาที  
ประเภทของสินค้าคงเหลือ และ การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 10.55 นาที  
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ และ การคำนวณต้นทุน 1/2 37.01 นาที  
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ และ การคำนวณต้นทุน 2/2 37.36 นาที  
ระบบบัญชีต้นทุน 1/4 16.11 นาที  
ระบบบัญชีต้นทุน 2/4 21.46 นาที  
ระบบบัญชีต้นทุน 3/4 23.00 นาที  
ระบบบัญชีต้นทุน 4/4 22.00 นาที  
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และ การรับรู้รายการสินค้าเป็นค่าใช้จ่าย 21.48 นาที  
การเปิดเผยข้อมูล 4.58 นาที  
วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ 1/2 40.50 นาที  
วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ 2/2 33.31 นาที  
การตรวจนับสินค้าคงเหลือ 37.53 นาที  
การจัดการสินค้าคงเหลือ 1/2 33.21 นาที  
การจัดการสินค้าคงเหลือ 2/2 27.55 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 18.41 นาที  
แบบทดสอบ การบัญชีสินค้าคงเหลือ  
12.92112 เอกสาร การบัญชีสินค้าคงเหลือ.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ไม่สามารถเปิดบทเรียนที่ 9 (2/2) ได้ค่ะ
    จิร***********ทัย