เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 39 นาที
15 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
Dharmniti e-Learning

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

ราคา 900 บาท




คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 6 บทเรียน

• ความยาว 6 ชั่วโมง 30 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน


บทที่ 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า


บทที่ 3

ประเด็นความแตกต่างด้านรายได้ทางบัญชีของกิจการ PAEs และ NPAEs


บทที่ 4

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


บทที่ 5

ปัญหาด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแยกตามประเภทธุรกิจต่างๆ


บทที่ 6

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน 9.39 นาที  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 1/4 20.18 นาที  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 2/4 30.42 นาที  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 3/4 19.05 นาที  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 4/4 23.40 นาที  
ประเด็นความแตกต่างด้านรายได้ทางบัญชีของกิจการ PAEs และ NPAEs 1/2 36.51 นาที  
ประเด็นความแตกต่างด้านรายได้ทางบัญชีของกิจการ PAEs และ NPAEs 2/2 8.21 นาที  
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1/6 35.47 นาที  
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2/6 31.44 นาที  
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3/6 27.08 นาที  
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 4/6 30.15 นาที  
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 5/6 31.00 นาที  
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6/6 25.55 นาที  
ปัญหาด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแยกตามประเภทธุรกิจต่างๆ 29.34 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 39.37 นาที  
แบบทดสอบ การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
40.92140 เอกสาร การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ