เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 8 ชั่วโมง 4 นาที
15 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร
Dharmniti e-Learning

ประเด็นสำคัญการจัดทำงบการเงินและการเตรียมตัวก่อนนำส่งงบการเงินประจำปี

ประเด็นสำคัญการจัดทำงบการเงินและการเตรียมตัวก่อนนำส่งงบการเงินประจำปี

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 7:00 ชั่วโมง อื่นๆ 1:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 7:00 ชั่วโมง อื่นๆ 1:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 6 บทเรียน

• ความยาว 8 ชั่วโมง


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1

การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

- งบการเงินฉับสมบูรณ์

- ประเด็นการจัดทำงบการเงินทั้ง 5 งบ

 

บทที่ 2

ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการด้านสินทรัพย์

- TAS 2 สินค้าคงแหลือ

- TAS 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- TAS 40 อสังหารริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 

บทที่ 3

ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการเด้านหนี้สิน

- TAS 37 ประการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- TFRIC1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการจัดทำงบการเงิน หนี้สิน

 

บทที่ 4

ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน

- หลักในการจัดทำงบกำไรขาดทุน & งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

บทที่ 5

การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

- วิธีการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

- ข้อควรระวังในการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

 

 

บทที่ 6 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 1/4 35.13 นาที  
การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 2/4 33.50 นาที  
การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 3/4 28.52 นาที  
การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 4/4 32.49 นาที  
ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการด้านสินทรัพย์ 1/7 35.36 นาที  
ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการด้านสินทรัพย์ 2/7 31.46 นาที  
ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการด้านสินทรัพย์ 3/7 34.12 นาที  
ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการด้านสินทรัพย์ 4/7 30.37 นาที  
ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการด้านสินทรัพย์ 5/7 34.21 นาที  
ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการด้านสินทรัพย์ 6/7 31.01 นาที  
ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการด้านสินทรัพย์ 7/7 37.01 นาที  
ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการด้านหนี้สิน 30.50 นาที  
ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน 26.28 นาที  
การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing 34.34 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 27.24 นาที  
แบบทดสอบ ประเด็นสำคัญการจัดทำงบการเงินและการเตรียมตัวก่อนนำส่งงบการเงินประจำปี  
43.92143 เอกสาร ประเด็นสำคัญการจัดทำงบการเงิน.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • อาจารย์เป็นคนมีความรู้ดีมากแต่สอนไม่สนุก
    ภรั*********รณ์

  • ดีคะ ได้ความรู้รอบด้านดี แต่บางทีก็งงๆ ถ้าทำงานด้วยฟังไปด้วย โดยรวมดีคะ
    สาย*******ยรถ