เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 28 นาที
14 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
Dharmniti e-Learning

หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชี

หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชี

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 9 บทเรียน

• ความยาว 6 ชั่วโมง 27 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ

- มาตรฐานการบัญชี

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

บทที่ 2

การวางระบบบัญชี

- การออกแบบผังบัญชี

- การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี

- การวางระบบเอกสารในการบันทึกบัญชี

 

บทที่ 3

การเชื่อมโยงของรายการบันทึกบัญชีผ่านสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม

 

บทที่ 4

การทบทวนรายการทางบัญชี ณ วันสิ้นงวด

- นโยบายทางบัญชี

- เกณฑ์การจัดทำบัญชี

 

บทที่ 5

การปรับปรุงรายการทางบัญชี ณ วันสิ้นงวด

- การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

- การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ

- การประมาณมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

- การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวร และค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- การประมาณการหนี้สินและภาระผูกพัน

- การปรับปรุงรายการ ค้างรับ ค้างจ่าย รับล่วงหน้า จ่ายล่วงหน้า

 

บทที่ 6 การจัดทำงบการเงิน และองค์ประกอบของงบการเงิน

 

บทที่ 7 รูปแบบงบการเงินและรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

 

บทที่ 8 การฝึกปฏิบัติการจัดทำงบการเงิน จากงบทดลองตัวอย่าง

 

บทที่ 9 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ 8.52 นาที  
การวางระบบบัญชี 1/3 26.49 นาที  
การวางระบบบัญชี 2/3 27.20 นาที  
การวางระบบบัญชี 3/3 28.45 นาที  
การเชื่อมโยงของรายการบันทึกบัญชีผ่านสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม 18.01 นาที  
การทบทวนรายการทางบัญชี ณ วันสิ้นงวด 32.46 นาที  
การปรับปรุงรายการทางบัญชี ณ วันสิ้นงวด 1/2 33.23 นาที  
การปรับปรุงรายการทางบัญชี ณ วันสิ้นงวด 2/2 25.36 นาที  
การจัดทำงบการเงิน และองค์ประกอบของงบการเงิน 23.45 นาที  
รูปแบบงบการเงินและรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 1/2 39.41 นาที  
รูปแบบงบการเงินและรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 2/2 33.38 นาที  
การฝึกปฏิบัติการจัดทำงบการเงิน จากงบทดลองตัวอย่าง 1/2 50.03 นาที  
การฝึกปฏิบัติการจัดทำงบการเงิน จากงบทดลองตัวอย่าง 2/2 24.23 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 15.16 นาที  
แบบทดสอบ หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชี  
44.92144 เอกสาร หลักการพื้นฐานในการจัดทำงบการเงิน.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ