เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 26 นาที
6 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย
Dharmniti e-Learning

Highlight Function in Excel for Accounting (Workshop) : สูตรลัด Excel สำหรับงานบัญชี

Highlight Function in Excel for Accounting (Workshop) : สูตรลัด Excel สำหรับงานบัญชี

ชั่วโมงบัญชี

วิทยากรหลักสูตร: ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

ราคา 1,000 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


การนับชั่วโมง

• CPD : ผู้ทำบัญชีไม่สามารถนับชั่วโมงได้

• CPA : ผู้สอบบัญชีฯ สามารถนับชั่วโมงได้ตามจริง 

(กิจกรรมแบบไม่เป็นทางการ ประเภทที่ 1)


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 6 บทเรียน

• ความยาว 2 ชั่วโมง 23 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ ไม่มีแบบทดสอบ


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

การสร้างสูตร Excel ด้วยฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

-แนวทางในการออกแบบแผ่นงานให้สามารถสร้างฟังก์ชั่นหรือสูตรการคำนวณต่างๆ โดยสามารถเติมข้อมูลแล้วสูตร หรือฟังก์ชั่นสามารถคัดลอกเองได้โดยอัตโนมัติ และสูตรที่สร้างไว้เมื่อแก้ไขสามารถทำให้แผ่นงานแก้ไขในส่วนอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้คำสั่งคัดลอกสูตร


บทที่ 2

ฟังก์ชั่นการรวมผลและสรุปตัวเลขทางการบัญชี

-การใช้ฟังก์ชั่นรวมผลอย่างมีเงื่อนไขด้วย SUMIFS AVERAGEIFS COUNTIFS เพื่อช่วยในการสรุปข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน เช่น การสรุปค่าใช้จ่ายในของสาขาที่กำหนดและช่วงเวลาที่ต้องการ


บทที่ 3

ฟังก์ชั่นทางการเงินที่ประยุกต์กับงานบัญชี

-การประยุกต์ฟังก์ชั่น IRR RATE PMT NPER ในการช่วยในงานบัญชี เช่น การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ เงินลงทุนในหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของการซื้อหรือขายผ่อนชำระ การหาจำนวนเงินที่ผ่อนชำระธนาคาร การหาจำนวนงวดผ่อนชำระธนาคาร โดยมีการสอนการสร้างตารางตัดจำหน่ายดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง


บทที่ 4

ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในงานบัญชี

-การใช้ฟังก์ชั่นค้นหา VLOOKUP MATCH INDEX CHOOSE ซึ่งช่วยในการค้นหาข้อมูลจากรหัส การดึงข้อมูลจากตารางข้อมูลโดยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลที่ได้เพื่อนำไปใช้งานต่ออย่างถูกต้อง และมีการประยุกต์ VLOOKUP และ CHOOSE เพื่อทดแทน IF กรณีที่มีคำตอบจำนวนมาก


บทที่ 5

ฟังก์ชั่นตรรกะ เพื่อควบคุมทิศทางการคำนวณตัวเลขทางบัญชี

-การใช้ฟังก์ชั่น IF เพื่อใช้ในการหาคำตอบตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งยังมีการนำ AND OR มาใช้ร่วมในกรณีที่เงื่อนไขมีความซับซ้อน


บทที่ 6

ตัวอย่างการสร้างสูตรเพื่อจัดทำกระดาษทำการ 6 ช่อง

-ฝึกปฏิบัติโดยการนำงบทดลองมาสร้างโมเดลการคำนวณ เมื่อมีการเติบข้อมูลในงบทดลองแล้วคัดลอกสูตรต่างๆ กระดาษทำการจะต้องแสดงงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินได้อย่างถูกต้องประวัติวิทยากร

การสร้างสูตร Excel ด้วยฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี 31.34 นาที  
ฟังก์ชั่นการรวมผลและสรุปตัวเลขทางการบัญชี 30.00 นาที  
ฟังก์ชั่นทางการเงินที่ประยุกต์กับงานบัญชี 29.49 นาที  
ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในงานบัญชี 25.39 นาที  
ฟังก์ชั่นตรรกะ เพื่อควบคุมทิศทางการคำนวณตัวเลขทางบัญชี 21.29 นาที  
ตัวอย่างการสร้างสูตรเพื่อจัดทำกระดาษทำการ 6 ช่อง 8.06 นาที  
30.92230 Highlight Function in Excel for Accounting.pdf
Workshop - HExcel.xlsx
เฉลย_Workshop.xlsx
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ